Skip to content
Home » Classical Downloads » Hi-Res Downloads » 24bit/44kHz » Angela Gheorghiu – Romanian Songs (24/44 FLAC)

Angela Gheorghiu – Romanian Songs (24/44 FLAC)

Angela Gheorghiu - Romanian Songs (24/44 FLAC)
Angela Gheorghiu – Romanian Songs (24/44 FLAC)

HiRes FLAC

Composer: Richard Stein, Aurel Giroveanu, Florentin Delmar, Claude Romano, Gherase Dendrino
Performer: Angela Gheorghiu
Orchestra: Royal Philarmonic Orchestra
Conductor: Gavin Greenaway
Format: FLAC (tracks)
Label: Warner
Catalogue: 9029502300
Release: 2021
Size: 165 MB
Recovery: +3%
Scan: cover

01. Stein: Sanie cu zurgalai
02. Giroveanu, Delmar: Barca pe valuri
03. Romano: Ionel Ionelule
04. Dendrino: Mai spune-mi ca nu m-ai uitat

Leave a Reply