Nebolsin: Dargomyzhsky - Mermaid (2 CD, APE)

Composer: Alexander Dargomyzhsky Performer: Alexander Pirogov, Evreniya Smolenskaya, Vitaly Kilchevsky, Varvara Gagarina, Natalia Sokolova, Elena Gribova, Mikhail Skazin, Nina Hagenberger, Ivan Skobzev Orchestra: The Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus Conductor: Vasily Nebolsin Audio CD SPARS Code: ADD Number of Discs: 2 Format: APE (image+cue) Label: Great Hall Size: 414 MBLossless Download

Performer: Ivan Petrov, Valentina Klepatskaya, Tamara Sorokina, Yevgeniya Verbitskaya, Georgi Shulpin, Alexey Ivanov, Mark Reshetin, Vladimir Ivanovsky, Irina Arkhipova Orchestra: Bolshoi Theatre Orchestra, Bolshoi Theatre Chorus Conductor: Alexander Melik-Pashaev Composer: Modest Mussorgsky Recorded: 1962 Audio CD Number of Discs: 3 Format: APE (image+cue) Label: Jimmy Classic Size: 786 MB Recovery:Lossless Download

Performer: Andrey Ivanov, Feodor Shaliapin, Boris Christoff, Nina Koshetz, Nadezhda Obukhova, Charles Friant, George Baklanoff, Andrey Ivanov, Evgeniya Smolenskaya, Sergey Lemeshev, Alexander Pirogov, Mark Reizen, Veronica Borisenko, Alexey Serov, Ivan Skobtsov, Feodor Godovkin, Elena Korneueva, Antonina Ivanova Composer: Alexander Borodin Orchestra: Bolshoi Theatre Orchestra, Bolshoi Theatre Chorus, RCA Victor SymphonyLossless Download

Composer: Sergey Prokofiev Performer: Bolshoi Theatre Chorus, Antonina Ivanova, Alexei Maslennikov, Georgi Pankov, Valentina Petrova, Aleksandr Suzanov, Arthur Eizen, Georgi Shulpin, Glafira Deomidova, Kira Leonova, Leonid Maslov, Margarita Miglau, Maria Zvenzdina, Mark Reshetin, Nikolai Zakharov, Valerie Yaroslavtsev, Vera Smirnova, Vitali Vlasov, Vladimir Kurguzov, Vladimir Petrov, Yevgeny Kibkalo Orchestra: Bolshoi TheatreLossless Download